Rankont ant AKA ak enstitisyon nasyonal ki konsène nan Jesyon Ris AK Dezas

Yon ekip Ofis Pwoteksyon Sitwayen ki te gen nan tèt li Pwotektè annapre an Fritz JEAN ak Direktè Pwomosyon dwa moun nan Mèt Jude JN PIERRE, te patisipe nan yon demi jounen travay, Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) ak Komisyon Nasyonal pou Koperasyon ak UNESCO nan tèt kole ak Biwo UNESCO an Ayiti te òganize mèkredi 24 me 2017 la, nan lokal Komisyon nasyonal UNESCO an Ayiti ki nan ri 4 zòn pako pòtoprens.

Objektif rankont sila: se te rive sansibilize tout aktè ki konsène nan zafè ‘’Jesyon ris ak dezas ‘’ sou enpòtans piblikasyon nan lang kreyòl ak pwodiksyon bon jan dokiman pou enfòmasyon ak fòmasyon popilasyon an nan kesyon an, lanse lide pou tout enstitisyon nasyonal yo pote kole ak li nan kad pwogram pwodiksyon ak adaptasyon dokiman nasyonal pou Jesyon Ris ak Dezas an kreyòl, epi anvizage distribye dokiman sa yo nan lekòl, nan sant kiltirèl ak nan bibliyotèk nan kad selebrasyon Jounen Entènasyonal Lang ak Kilti Kreyòl, nan dat 28 oktòb kap vini la. Mete sou sa, AkA prevwa anime atelye, konferans deba pou òganizasyon sosyal yo, Inivèsite yo, nan tout peyi a pandan tout mwa doktòb 2017 la. Menm eksperyans sila ap kontinye nan mwa fevriye 2018 nan okazyon selebrasyon Jounen Entènasyonal Lang Matènèl la, nan tèt kole ak UNESCO epi Komisyon Nasyonal Koperasyon ak UNESCO ak tout lòt patnè k’ap kolabore ak Akademi an.

Rankont sila te demare ak Mo salitasyon Prezidan konsèy administrasyon Akademi an Mesye Pauris Jean-baptiste, ak pwopo entwodiksyon reprezantan Biwo UNESCo an ayiti a, Mesye Paul Gomis.

Se te okazyon pou chak reprezantan divès enstitisyon yo pran la pawòl pou pataje eksperyans yo nan fòmasyon ak sansibilizasyon sou Jesyon ris ak Dezas epi gade kouman yo ka ede pwojè a pran fòm ak ki kontribisyon yo ka pote nan reyalizasyon li.

Nap raple rezilta aktivite sila te pèmèt aktè yo reflechi ansanm epi yo pran desizyon pou mete kanpe yon ekip kap gen pou travay nan kolekte tout dokiman sou Gesyon Ris ak Dezas ki nan lang fransè a nan lide pou mete an kreyòl sa ki ap pèmèt plis moun konpran yo pi byen.

Share

VOUS ETES ICI Accueil